Informācija par projektu

ceturtdiena, 2015. gada 8. oktobris

Projekta sasniegumi

Esam veiksmīgi nacionālā eTwinning projekta īstenotāji.


 Projekts  „Papīrs man zināmais un nezināmais” ir iekļuvis konkursa "Nacionālā eTwinning balva 2015" finālā, kuru prezentēs eTwinning nacionālajā konferencē.
 Projekta dibinātāji PII ZVANIŅŠ un Talsu novada Pastendes PII ĶIPARS 10.oktobrī Rīdzes pamatskolā piedalās projekta prezentācijā par galveno balvu. 

Projekta prezentācija

ceturtdiena, 2015. gada 7. maijs

Svinam eTwinning 10 gadus

Kas ir eTwinning?

Droša bezmaksas sadarbības vide skolotājiem Eiropā, lai veidotu projektus, dalītos pieredzē un idejeTwinning ir Eiropas skolu kopiena.
Tā piedāvā platformu izglītības jomas darbiniekiem (skolotājiem, mācību pārziņiem, bibliotekāriem u.c.), kas strādā izglītības iestādēs kādā no Eiropas valstīm, lai iesaistītu tos komunikācijā, sadarbībā, projektu īstenošanā un pieredzes apmaiņā. 
eTwinning mērķis, valodu daudzveidība, nacionālie atbalstu dienesti šeit: 
http://www.etwinning.net/lv/pub/discover/what_is_etwinning.htm
2014./2015.m.g. .eTwinnings piedāvā veidot projektus savas valsts ietvaros, un tā Jūrmalas pii "Zvaniņš" un Pastendes "Ķipars" dibina nacionālo projektu "Papīrs - man zināmais un nezināmais", piesaistot  papildus  sadarbības partnerus no Ilūkstes pii "Zvaniņš" un Lībagu sākumskolas 2. un 3.klasi.

 e Twinning šogad svin savu 10. pastāvēšanas gadadienu, tāpēc šogad dzimšanas dienai par godu visā Eiropā notiek dažādas svētku aktivitātes. Arī mūsu projekta dalībnieki atzīmē šo pasākumu.

Jūrmalas pii "Zvaniņš" par godu šim pasākumam 7.maijā organizēja katrai grupai savu uzdevumu iestādes laukumā. Grupa „Saules zaķēni” uzzīmēja krāsainu lielu torti un ciparu 10; grupa „Gliemezīši” rakstīja „eTwinning” un zīmēja ziedus; grupa „Taurenīši” atspoguļoja sadraudzības karogus un ziedus; iestādes jaunākās grupas „Bitītes” un „Mārītes” zīmēja pavasara ziedus un krāsainus balonus. Grupas pakāpeniski paveicot savu uzdevumu varēja pūst ziepju burbuļus, noslēgumā izveidoja „dzīvo logo”.Lībagu sākumskola atzīmē šo dienu tā:
Talsu novada Pastendes PII "Ķipars" arī 7. maijā atzīmēja "eTwinning" 10. jubileju. Mēģinājām izveidot dzivo ciparu 10. Kā mums tas izdevās, mēģiniet saskatīt!
Šajā dienā mēs priecājāmies par silto, spožo saulīti un iespēju darboties "eTwinning" projektā, iegūstot jaunus draugus un domubiedrus.

 Droša b

ceturtdiena, 2015. gada 30. aprīlis

Projektā izmantotie rīki

PADLET

Padlet  ir virtuālā siena, kurā projekta dalībniekam iespēja izteikt  atziņu un novēlējumus.
https://padlet.com/my/dashboard
https://padlet.com/

PUZLE

Puzle  ir virtuāla spēle, kurā pirmsskolas un skolas bērni var salikt papīra pūķīšu attēlu. Šādu iespēju var izmantot arī pieaugušie. Uzdevumu var veikt bez reģistrācijas. http://www.jigsawplanet.com/?rc=createpuzzle&ret=%2F

YOUTUBE

 YouTube ir video materiālu vietne. https://www.youtube.com/

VIMEO

Vimeo ir foto reportāžu un video materiālu vietne.https://vimeo.com

SMILEBOX

SMILEBOX ir foto koplietošanas programma, paredzēta, lai rādītu digitālas kolāžas, ielūgumus, slīdrādes, e-kartiņas un albumus īpašiem gadījumiem, piemēram, dzimšanas dienā, kāzām.http://www.smilebox.com/

ISSUU
issuu ir žurnāls, kurā var ievietot Word, PDF formātā vai PowerPoint sagatavotu prezentāciju.http://issuu.com/home

MICROSOFT POWER POINT

Microsof Powerpoint ir slaidu šova prezentāciju programma.

SLIDESHARE


SlideShare ir slaidu šova prezentācija, kura sagatavota PowerPoint programmā.Sadarbības partneri sagatavo informāciju par savu iestādi un plānotajām aktivitātēm. http://www.slideshare.net/

GLITTERFY

Glitterfy ir fotogrāfiju un teksta slaidu šova prezentācijas programma.Uzdevumu var veikt bez reģistrācijas.http://www.glitterfy.com/

Pizap

Pizap ir attēlu apstrādes rīks, izmantots eTwinning jubilejas pasākumam. http://pizap.com/

Lact

Lact ir interaktīvs rīks, ar kura palīdzību var veidot logo, emblēmas, uzaicinājumu u.c. eTwinning jaunajā TwinSpace vidē darbojas daļēji http://www.lact.ru/banner?locale=en

Sabiedrībai noderīgi darbi

Dalība makulatūras vākšanas konkursosVeicinot bērnu vides apziņu un sekmējot dabas resursu taupīšanu Lībagu sākumskola piedalījās makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, ko rīkoja “Zaļā josta” sadarbībā ar SIA “Līgatnes papīrs”, AS “Latvijas valsts meži”.
MAKULATŪRAS VĀKŠANAS KONKURSĀ “TĪRAI LATVIJAI!” 2014./2015. māc. gadā 
Lībagu sākumskola savāca 4 tonnas 337 kg un ierindojās 9.vietā starp visām skolām konkursa ietvaros.

Ilūkstes PII "Zvaniņš" piedalīšanās konkursā 
"Tīrai Latvijai".
2014./2015.mācību gada laikā Ilūkstes PII”Zvaniņš” un Bebrenes filiāle iesaistījās „Zaļās jostas” sadarbībā ar SIA „Līgatnes papīrs”,AS „Latvijas valsts meži” un valsts izglītības satura centra rīkotajā makulatūras vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”.Konkurs ik gadus apvieno simtiem izglītības iestāžu un tūkstošiem bērnu un jauniešu,lai vācot makulatūru kopīgi saudzētu un taupītu dabas resursus.Uzmanība tiek pievērsta makulatūras šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē,kā arī veidotu izpratni,ka pareizi sašķiroti un pārstrādei nodoti atkritumi kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā.
Šajā mācību gadā Ilūkstes PII „Zvaniņš” ir savācis un nodevis 2220.00kg makulatūras.Tā kā makulatūras daudzums tiek rēķināts uz skolēnu,tad mūsu rādītājs ir 20.00 kg un 146.vieta konkursa dalībnieku sarakstā(no 417).Bebrenes filiāle pirmo reizi iesaistījās šajā akcijā un savāca 2087.00 kg makulatūras un konkursa dalībnieku sarakstā atrodas 9.vietā(pirmsskolas grupu vidū 5.vietā) ar 99.381 kg uz vienu skolēnu.
Paldies visiem bērnu vecākiem par atbalstu!

SIA „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SABIEDRĪBA „PIEJŪRA””makulatūras vākšanas konkurss 

"Palīdzēsim kokiem" 

Lielie rudens un pavasara darbi Jūrmalā
  
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē "Zvaniņš" organizē bērnu izglītošanu dabas resursu saglabāšanā. Mēs jau trešo gadu pievienojamies makulatūras vākšanas konkursam ”Palīdzēsim kokiem”, kuru rīko SIA „AAS „Piejūra”.  Konkursa mērķis ir savākt pēc iespējas lielāku daudzumu makulatūras, lai pēc tam nodotu otrreizējai pārstrādei, un atkārtoti ražotu papīru. Viena tonna makulatūras ļauj saglabāt 14 kokus.
Aicinājām vecākus un darbiniekus atbalstīt un piedalīties makulatūras vākšanas konkursā! 
Rudens akcijā no 3. līdz 6.novembrim - kopējais devums bija  1 tonna 420 kg. Līderi: grupa “Bitītes” un “Taurenīši”; 3.vieta “Mārītes” un “Vardītes”; 4.vieta “Saules zaķēni” un “Gliemezīši”.
Pavasara akcijā no 14.līdz 30.aprīlim – kopējais devums 1 tonna 460kg. Pārliecinoši līderi ir grupa "Bitītes" un "Vardītes", kopsummā savāktas 2 tonnas 880kg.


Aktivitātes Pastendē
Nu jau vairākus gadus Talsu novada Pastendes pirmsskolas izglītības iestāde "Ķipars" piedalās makulatūras vākšanas konkursā "Palīdzēsim kokiem!", ko organizē atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra".
Šajā mācību gadā esam savākuši 2180 kg makulatūras. Vidēji katrs bērns savācis 21.8 kg.

Makulatūras vākšanā aktīvi iesaistās visi iestādes bērni un viņu vecāki. Katrā grupiņā ir īpašas kastes, kurās bērni vāc rotaļnodarbību laikā izmantotā papīra atkritumus. 


Konkursa rezultāti


Konkursā „Palīdzēsim kokiem!” piedalījās 40 izglītības iestādes no Jūrmalas pilsētas, Tukuma, Jaunpils, Engures, Kandavas, Talsu un Dundagas novadiem. Kopumā šogad ir savākti 122 860 kg makulatūras, visi makulatūras vācēji tika apbalvoti noslēguma pasākumā 13. maijā Šlokenbekas muižā.
Šogad makulatūras vākšanas konkursa noslēguma sarīkojumā piedalījās ap 400 dalībnieku. SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra” apbalvoja 1. līdz 3. vietu ieguvējus trīs grupās ( lielo skolu grupā, pamatskolu grupā un pirmsskolas izglītības iestāžu grupā). Jūrmalas PII „Zvaniņam” otro gadu paveicās iegūt 3.vietu pirmsskolas izglītības iestāžu grupā. Balvā apmaksāti transporta izdevumi ekskursijai.Veicināšanas balvas saņēma visi konkursa dalībnieki.

Konkursa noslēguma pasākumā dalībniekus priecēja Talsu vokālās studijas „Tonis” dziedātāji, „runājošie” dalīto atkritumu konteineru „zvani” un aktieris Edgars Apīnis. Šlokenbekas muižas muzeja darbinieki bija sarūpējuši dažādas sportiskas aktivitātes.trešdiena, 2015. gada 15. aprīlis

Pūķīšu Tvinniju galerijaJūrmalas pii "Zvaniņš" grupa "Bitītes"( 3 - 4 gadi)


Jūrmalas pii "Zvaniņš" grupa "Gliemezīši"( 6 - 7 gadi)
Jūrmalas pii "Zvaniņš" grupa "Vardītes" ( 4 - 5 gadi)
Jūrmalas pii "Zvaniņš" grupa "Mārītes" ( 2 - 3 gadi)
Jūrmalas pii "Zvaniņš" grupa "Taurenīši" ( 5 - 7 gadi)
Talsu novads, Pastendes pii "Ķipars" grupa ''Rūķīši"(5 - 6 gadi)

Jūrmalas pii "Zvaniņš" grupa "Saules zaķēni" (4 - 6 gadi)
Ilūkstes pii "Zvaniņš" grupa "Lācēni" ( 5 - 6 gadi)


Talsu novads, Lībagu sākumskola 2. un 3. klase

otrdiena, 2015. gada 14. aprīlis

ceturtdiena, 2015. gada 19. februāris

Radošo darbu galerija

Jūrmalas koki rudenī 
Grupa "Bitītes" 3 - 4 gadi
Grupa "Bitītes" 3 - 4 gadi

Grupa "Bitītes" 3 - 4 gadi
Pastendes "Ķipars" sēņo
Grupa "Rūķīši" 5 - 6 gadi

Jūrmalas Mārtiņdienu gaiļi
Grupa "Mārītes" 2 - 3 gadi

JŪRMALAS 
KRĀSAINIE MĀRTIŅDIENU PODI

Grupa "Taurenīši" 5 - 7 gadi

Jūrmalnieki gatavojas Latvijas gadadienai
Grupa "Saules zaķēni"

Lībagu sākumskolā top nopietna būvniecība
2 .un 3.klase

Lībagu sākumskolā tērpu modes skateLATVIJĀ BĒRNI MĪL DZĪVNIEKUS UN DABU!

Pastendes "Ķipars"
Mans kaķītis
Lībagu sākumskola

Ilūkstes "Zvaniņš"
Zaķu parāde

PAŠU DARINĀTI MŪZIKAS INSTRUMENTI

Skani, skani šeikerīti Ilūkstes "Zvaniņā"


Radošo darbu izstāde "Papīra neparastās pārvērtības" PAVASARIS
Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox
Make your own picture slideshow